วิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+

ห้องสมุดทำการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+ ที่มีความสามารถสแกนบารโค้ดจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ เพื่อติดตั้งใช้งานตรงบริการยืม-คืน อำนวยความสะดวกในการสแกนอ่านข้อมูลสมาชิกห้องสมุดหรือหนังสือผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันได้ 

การตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+ เพื่อเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้

1. แกะตัวเครื่องออก ประกอบติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับแท่นวาง

2. เสียบเครื่องอ่านเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB

3. สแกน QR Code ตามลำดับต่อไปนี้

3.1 QR Code "การตั้งค่า" เพื่อเข้าสู่โหมดเปิดการตั้งค่าตัวเครื่องอ่าน

3.2 QR Code "1D Code (ON)" เพื่อให้ตัวเครื่องอ่านสามารถอ่านบาร์โค้ดหนังสือห้องสมุดได้

3.3 QR Code "Continue Scan Mode" เพื่อให้ตัวเครื่องอ่านสามารถอ่านต่อเนื่องแบบทันทีได้โดยไม่ต้องกดปุ่มสแกน

4. เปิดโปรแกรม Excel หรือระบบห้องสมุดขึ้นมาทดสอบการใช้งาน หากสแกนได้ค่าที่ถูกต้อง แสดงว่าตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.advice.co.th/product/barcode-scanner/barcode-scanner/barcode-scanner-2d-magic-tech-yhd6200dsplus 

 

Rating

No votes yet