การเพิ่มสมาชิกและการตรวจสอบรหัสผ่านในระบบ Se-ed E-book

       ระบบ Se-ed E-book เป็นระบบที่ห้องสมุดได้จัดซื้อเพื่อบริการ E-book ภาษาไทยแก่ผู้ใช้บริการ โดยเข้าใช้ผ่านลิงค์ http://se-ed.belibcloud.com หรือผ่าน แอพพลิชั่น โดยระบบนี้ บรรณารักษ์สามารถเพิ่มสมาชิกได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดังนี้

1.ค้นหาชื่อสมาชิก การค้นหาผู้ใช้ได้ โดยค้นหาได้หลายช่องทาง

By word  :ค้นหาทั้งหมด อีเมล์ ชื่อ นามสกุล รหัส ชื่อองค์กร

 

User role : ค้นหาตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น Admin สมาชิก

Status : ค้นหาตามสถานะ

         และยังสามารถกำหนดช่วงเวลาในการค้นหาได้ เมื่อค้นหาเสร็จ สามารถ Export ไฟล์ เป็น Excell ได้​​​​​​​​​​​​​

หากพบว่าผู้ใช้ยังไม่มีรายชื่อในระบบ สามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่
           เลือกปุ่ม +Add new หลังจากนั้น ใส่รายละเอียดในช่องทุกช่องที่มี * และช่อง Password และ Re-type password

 

 

การตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ
การตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่านมาก่อน สามารถทำได้ดังนี้

 

          เข้าเมนูจัดการผู้ใช้ เลือก Advance Search ใส่ชื่อผู้ใช้ กดค้นหา

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าการค้นหา คลิ๊กชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ

 

จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

          Username คือ E-mail address

          Password คือ ข้อมูลในช่อง Username

 

เพียงแค่นี้ก็สามารถเพิ่มและตรวจสอบรหัสผ่านในระบบได้แล้ว

 

Rating

Average: 5 (1 vote)