ตรวจสอบราคาสินค้า

 

 ตรวจสอบราคาสินค้า

การปฏิบัติงานตามระเบียบของงานพัสดุนั้น เราต้องยึดราคากลางเป็นหลัก และถ้ารายการบางอย่างที่ไม่มีราคากลางให้เราได้ใช้ เราก็ต้องดูราคาย้อนหลัง 2 ปีเป็นหลัก และถ้าราคาย้อนหลัง 2 ปีไม่มีให้เราใช้ปฏิบัติ เราก็ต้องใช้ราคาที่ต่ำสุดในการซื้อพัสดุนั้น ๆ แต่พัสดุที่ได้มานั้น ต้องไม่เป็นของเก่าเก็บ ของหมดอายุ ต้องเป็นสินค้าใหม่ และได้รับการรับรองจากผู้ผลิต ราคาต่ำสุดที่เราจะใช้มาเป็นเกณฑ์นั้น เราต้องหาร้านที่เค้าสามารถให้ราคาต่ำสุดกับหน่วยงานได้ อย่างน้อยต้อง 2 ร้านขึ้นไป ให้เค้าเสนอราคาตามพัสดุที่เราต้องการใช้ และถ้าทางร้านไม่มีรายการที่ต้องการให้เสนอ เราก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากเวปไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบราคาก็ได้

 

Rating

No votes yet