อาหารกลางวันกับวัยแห่งการเรียนรู้

 

เล่าเรื่องจากภาพ

สิ่งที่สะกิดใจจนเป็นที่มาของการเขียนบล็อกนี้ก็คือ อาหารกลางวันกับวัยแห่งการเรียนรู้ 

ภาพนี้ผมถ่ายจากการติดตามพี่เปิ้ล (อำนาจ สุคนเขตร์) ไปเก็บข้อมูลวิจัยที่โรงเรียนตชด. แห่งหนึ่ง

จากภาพที่เห็น คือ เด็กนักเรียนกับอาหารกลางวันของตนเอง ซึ่งอาหารกลางวันมีเท่าที่เห็นจริงๆ