คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นางสาวจันทิมา จริยวัตกุล ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3 (2 votes)