การสร้างรหัสผ่าน Jfk Netflix

1. เข้าสู่หน้าจอหลัก

2. เลือก เจ้าหน้าที่ / ใส่ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน  เลือก เข้าใช้ ตามลำดับ

3. เข้าสู่หน้าจอตั้งรหัสผ่าน  เลือก การทำงาน / ตั้งรหัสผ่าน ตามลำดับ

4. เข้าสู่หน้าจอรายการรหัสผ่าน  เลือกSubmit

5. ปรากฏหน้าจอบันทึกรหัสผ่านสำเร็จ  เลือก ตกลง

6. กลับมายังหน้าจอหลักรายการรหัสผ่าน จะแสดงรหัสผ่านชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว  เลือก ออกจากระบบ

7. เสร็จขั้นตอนการสร้างรหัสผ่าน เพื่อนำรหัสผ่านชุดใหม่ ไปสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนในระบบ Netflix ต่อไป

 

Rating

Average: 5 (2 votes)