บันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนผ่าน google calendar

 

บนคอมพิวเตอร์

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ในส่วน "ปฏิทินของฉัน" ให้เลือกการช่วยเตือน
 3. คลิกสร้าง สร้างกิจกรรม ที่ด้านซ้ายบน
 4. ในช่องป๊อปอัป ให้คลิกการช่วยเตือน
 5. พิมพ์การช่วยเตือน หรือเลือกคำแนะนำ
 6. เลือกวันที่ เวลา และความถี่
 7. คลิกบันทึก

บนโทรศัพท์มือถือ

 1. เปิดแอป Google ปฏิทิน
 2. ที่ด้านขวาล่าง แตะปุ่มสร้าง สร้างกิจกรรม จากนั้น การช่วยเตือน
 3. พิมพ์การช่วยเตือน หรือเลือกคำแนะนำ
 4. เลือกวันที่ เวลา และความถี่
 5. แตะบันทึกที่ด้านบนขวา
 6. การช่วยเตือนจะปรากฏในแอป Google ปฏิทิน เมื่อคุณทําเครื่องหมายการช่วยเตือนว่าเสร็จแล้ว ระบบจะทําเครื่องหมายขีดฆ่าการช่วยเตือน

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างการช่วยเตือนใน Google Keep และแอป Google ได้ด้วย

 

Rating

Average: 5 (1 vote)