การติดตั้ง Grafana

 

  1. sudo apt update
  2. sudo apt install grafana
  3. sudo systemctl start grafana-server
  4. sudo systemctl status grafana-server
  5. sudo systemctl enable grafana-server
  6. sudo systemctl restart grafana-server

หมายเหตุ : ให้ติดตั้งเวอร์ชั่น ubuntu

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-grafana-on-ubuntu-22-04

Rating

Average: 5 (1 vote)