น้ำยาขจัดคราบมันจากน้ำส้มสายชู

 

น้ำยาขจัดคราบมันจากน้ำส้มสายชู

​​​​​​​

การทำน้ำยาเช็ดคราบมัน เช็ดกระจก และช่วยดับกลิ่นต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเอาไปเช็ดครัว เช็ดเตาอบ เช็ดไมโครเวฟ เช็ดกระจก ถูพื้น คือดีเลย ทำง่ายๆ จากของที่เหลือใช้

สูตรกำจัดเพลี้ยด้วยของใช้ในครัวเรือน

สูตรกำจัดเพลี้ยด้วยของใช้ในครัวเรือน

   ​​​​​​​

      การกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติคือไม่ต้องใช้สารเคมี  สามารถทำได้ด้วยการใช้ผงซักฟอก โดยมีวิธีการดังนี้ 

     ผงซักฟอก 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไปยังบริเวณที่พบเพลี้ยอ่อน ในช่วงเช้าหรือเย็น วิธีง่ายๆ แค่นี้ก็สามารถกำจัดเพลี้ยได้แล้ว

การค้นหาบทความวารสารบนชั้น

 

การค้นหาบทความวารสารบนชั้น
    ขั้นตอนการค้นหาบทความวารสารบนชั้นของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีดังนี้
    1. สืบค้นชื่อบทความวารสารจากฐานข้อมูล OPAC URL: www.jfklib.oas.psu.ac.th ตามจุดที่ให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

 

            ภาพที่ 1 การสืบค้นชื่อบทความวารสารจากฐานข้อมูล OPAC

การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น/การอพยพหนีไฟ

 

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ การได้ฝึกเตรียมความพร้อม การทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเกิดอัคคีภัย ต้องมีการจัดการอย่างไร ต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง เราถึงจะเผชิญอัคคีภัยได้อย่างมีสติทุกครั้งและปลอดภัย

สรุปอบรมการประชาสัมพันธ์โดยใช้ Facebook ทางออนไลน์

              จากการที่ได้ฟังอบรมการประชาสัมพันธ์โดยใช้ Facebook ทางออนไลน์
                             วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สรุปเนื้อหาได้ดังนี้
ทีมสื่อสารองค์กร ควรมี 3 ประการ ดังนี้
1.เข้าถึง (สามารถเข้าถึงได้ง่าย)
2.พึ่งได้ (พึ่งได้สำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้ถามอะไรสามารถตอบได้ แม้บางคำถามที่ไม่ทราบ ก็จะหาคำตอบมาตอบไว้ตามหลัง)
3.ผูกพัน (เกิดจากการที่ผู้ใช้เข้ามาสืบหา ค้นหาทรัพยากรที่ห้องสมุด)
การสื่อสารอย่างไร

รายงานเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

รายงานเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

บทเรียนและความท้าท้าย

          จากการร่วมฟังออนไลน์ผ่านระบบZOOM ช่วงเวลา 13.00-16.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2565 สรุปเนื้อหาได้ดังนี้